ŽEMDIRBIŲ MOKYMAI
2015-04-02, 14:46
Mokymo programos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones

Atnaujinta 2015-04-02, 14:51
 
2012-01-05, 15:30
Mokymai pradedantiesiems ekologiškai ūkininkauti

Pradedantieji ekologiškai ūkininkauti (taip pat jų įgalioti atstovai) privalo laikytis Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir išklausyti mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" kursą. Kursų baigimo pažymėjimo kopiją privaloma pateikti sertifikavimo įstaigai ne vėliau kaip iki sertifikato išdavimo dienos (iki einamųjų metų spalio 15 d.). Sertifikavimo įstaigos funkcijas vykdo Žemės ūkio ministerijos paskirta VšĮ „Ekoagros". Mokymo kursus administruoja Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras.

Asmenys, turintys formaliojo arba neformaliojo mokymo kurso pagal žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo patvirtinimo pažymėjimus arba diplomus, gali kreiptis į Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrą (el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba faksu (8 5) 2503 793) dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam „Ekologinio ūkininkavimo pagrindų" mokymo kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba. Pateikti reikia prašymą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir baigimo dokumentus.

Mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" (kodas 396185007, trukmė 24 ak. val.) tikslas - perteikti ūkininkui mokslinėmis praktinėmis žiniomis pagrįstas ekologinio ūkininkavimo rekomendacijas, ekologinės gamybos esmę ir supažindinti su pagrindiniais ekologinio ūkininkavimo reikalavimais. Baigęs mokymo programos kursą, dalyvis geba organizuoti gamybą pagal Ekologinės žemės ūkio gamybos taisykles, įvertinti ūkio dirvožemio savybes ir pasirinkti tinkamą ūkio specializaciją ir augalų veisles, planuoti pašarų bazę pagal pasirinktą gyvulininkystės specializaciją, pateikti reikalingus dokumentus sertifikavimo įstaigai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Tikslinė mokymo kursų klausytojų grupė - ūkininkai, jų partneriai, žemės ūkio bendrovių įgalioti asmenys, t.y. asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registre ir siekiantys gauti ekologinės gamybos ūkio sertifikatą.

Daugiau informacijos: Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo ir akreditavimo skyriaus vyriausiasis specialistas  Valdas Labanauskas, tel. (8 5) 2506 094, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

 

PRAŠYMO FORMĄ UŽSKAITYTI TURIMĄ IŠSIMOKSLINIMĄ LYGIAVERČIU GALITE ATSISIŲSTI ČIA

PRAŠYMAS IŠKLAUSYTI MOKYMO KURSĄ

TEISINĖ INFORMACIJA

MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

ASMENŲ, BAIGUSIŲ EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO MOKYMO KURSUS, SĄRAŠAI (2012-2017 M.):

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

Turimas išsimokslinimas pripažintas lygiaverčiu privalomajam

 

Atnaujinta 2017-11-27, 15:05
 
Informacija jauniesiems ūkininkams

Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" arba Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą (kodas 296162026).

Jaunųjų ūkininkų, sėkmingai išklausiusių Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kursą, sąrašai skelbiami Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt, o ūkininkui pageidaujant išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (vadovaujantis žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymu 3D-361).

Privalomosios keturios mokymo programos (iš viso 62 akad. val.):

  1. Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai), 10 ak. val., kodas 296162023.
  2. Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 ak. val., kodas 296185007.
  3. Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 ak. val., kodas 296185010.
  4. Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 ak. val., kodas 396131406.

Pasirenkamieji mokymo kursai (iš viso 98 akad. val.):

  1. Gyvulininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. mišrių ir gyvulininkystės krypties ūkių ūkininkams).
  2. Augalininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. augalininkystės krypties ūkių ūkininkams).
  3. Kiti mokymo kursai, patvirtinti „Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro ar parengti kitų rengėjų, bet susiję su ūkininko ūkio veikla.

 

Kursų laikas, vieta ir kita informacija skelbiama Žemės ūkio ministerijos, Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro ir projektus vykdančių institucijų interneto svetainėse.

 

Mokymo kursų vykdytojai pagal privalomus mokymo modulius:

Mokymo programos pavadinimas

Mokymo vykdytojas

Kontaktinis asmuo

Kontaktai

Kaina

Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai), 10 ak. val., kodas 296162023

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Ingrida Babenskienė

tel. 8 650 57 574
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

KPP parama*

Aleksandro Stulginskio universitetas

Gražina Liudvinavičė

tel. 8 629 47 280,
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

50,00 Eur

Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 ak. val., kodas 296185007

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Ingrida Babenskienė

tel. 8 650 57 574
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

KPP parama*

Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 ak. val., kodas 296185010

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Ingrida Babenskienė

tel. 8 650 57 574
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

KPP parama*

Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 ak. val., kodas 396131406

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Ingrida Babenskienė

tel. 8 650 57 574
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

KPP parama*

Aleksandro Stulginskio universitetas

Gražina Liudvinavičė

tel. 8 629 47 280,
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

130,00 Eur

* Mokymo kursai finansuojami Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ lėšomis.

Dėl pažymėjimo išdavimo

Išklausius mokymo programos privalomuosius modulius (62 ak. val.) ir likusias pasirenkamas 98 ak. val., pažymėjimų kopijas kartu su prašymu bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija reikia atsiųsti į Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrą (Universiteto g. 8A, 53341 Akademija, Kauno r.).

Prašymo formą taip pat galite pateikti e. paslaugų portale - Elektroniniai valdžios vartai adresu www.epaslaugos.lt. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Daugiau informacijos

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro Vietos plėtros ir LEADER skyriaus vyriausiasis specialistas Gytis Viršilas - tel. (8 37) 39 75 65, el. paštas   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

PRAŠYMO FORMĄ GALITE ATSISIŲSTI ČIA

ANONIMINĖ ANKETA

Išduotų Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų sąrašas (2017 m.)

Išduotų Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų sąrašas (2010-2016 m.)

 

logo_2

 

 

Atnaujinta 2017-12-14, 15:00
 

Nuo 2010 m. kovo 23 d. pasikeitus traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklėms, parengtos naujos, sutrumpintos traktorininkų mokymo programos. 2016 m. mokymo programų turinys atnaujintas.

Mokytis vairuoti TR1 kategorijos traktorius suteikiama teisė asmenims, ne jaunesniems kaip 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų), o TR2 kategorijos traktorius ir SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas - ne jaunesniems kaip 17 metų ir turintiems galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.

Norintys mokytis asmenys turėtų kreiptis į profesinio mokymo įstaigas ir pateikti žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento kopiją. Ūkininkų ūkiuose dirbantys šeimos nariai ar samdomi darbuotojai, žemės ūkio įmonių darbuotojai turi pateikti ūkininko, bendrovės ar seniūnijos išduotą pažymą apie darbą ūkyje nurodant ūkio valdos numerį. Išklausius mokymo kursus ir atlikus mokymo programoje numatytas užduotis išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Paraiškas organizuoti mokymą gali teikti mokymo institucijos, turinčios Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją vykdyti formalųjį mokymą pagal minėtas mokymo programas.

Paraiškos iš mokymo institucijų bus priimamos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17) nuo š. m. liepos 1 d. visus metus.

Išsamiau su taisyklėmis galite susipažinti čia.

 

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo Traktorininkų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodika, patvirtinta Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1AT - 41.

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1AT - 41 „Dėl traktorininkų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodikos patvirtinimo" .

Žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 3D-481 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-498 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) mokymo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo tvarkos aprašo bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus įsakymas 2017 m. kovo 14 d. Nr. 1AT-16 „Dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių tęstinio profesinio mokymo patikrų tvarkos aprašo"

 

2017 metų mokymų grafikas (papildyta 2017-11-27)


Mokymo įstaigos, mokančios pagal traktorininkų mokymo programas

Eil.Nr.

Savivaldybė

Mokymo institucijos pavadinimas

Adresas, kontaktai

Interneto svetainės adresas

Atsakingas už mokymą asmuo

Kontaktai

1

Alytaus r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Putinų g. 40, Alytus

www.aprc.lt

Marijona Mitrulevičienė

(8 683) 37 044

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

2

Alytaus r.

Simno žemės ūkio mokykla

Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r.

www.simnozum.lt

Kęstutis Daniulevičius

(8 315) 60 23 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

3

Alytaus r.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r.

www.dtvm.lt

Rita Sevelevičienė

(8 315) 72 790; (8 652) 19 168

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

4

Biržų r.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Vabalninko skyrius

S. Nėries 8, Vabalninkas Biržų r.

www.btvmc.lt

Almantas Janušonis

(8 450) 54 332

vabalninkoskyrius@btvmc.lt

5

Jurbarko r.

A. Gailiaus firma "ARVAIRA"

Ugniagesių g. 10, Jurbarkas

www.arvaira.lt

Raselė Armonienė

(8 613) 72900; (8 447) 72900

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

6

Jurbarko r.

 

UAB "Rigveda" Jurbarko filialas

Dariaus ir Girėno g. 68 - 9, Jurbarkas

www.rigveda.lt

 

Vaida Trinkūnienė

 

(8 657) 46337, (8 657) 73975

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

7

Jurbarko r.

Smalininkų TVM

Smalininkų sen. Smalininkų k.

www.stvm.lt

Algimantas Petraitis

(8 447) 561 00; (8 682) 44 835 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

8

Joniškio r.

Joniškio žemės ūkio mokykla

Upytės g. 77, Joniškis

www.jzum.lt

Malik Agamalijev

(8 426) 61 274

9

Kaišiadorių r.

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla

Girelės g. 57, Kaišiadorys

www.zum.kaisiadorys.lm.lt

Vytautas Mitkus

(8 346) 51 899
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

10

Kauno r.

VšĮ Kauno rajono darbo rinkos mokymo centras

Kauno r., Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 2

-

Danguolė Razmislevičiūtė

(8 678) 42531

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

11

Kaunas

UAB Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras

Maironio g. 11, Kaunas

www.automokykla.lt

Juozas Lapinskas

(8 620) 22 615 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

12

Kauno r.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Liepų g 1, Girionys,Kauno r.

www.kmaik.lt

Valda Gudynaitė

(8 616) 30 488

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

13

Kauno m. sav.

UAB "Rigveda"

 

K. Baršausko g. 65, Kaunas

www.rigveda.lt

Vaida Trinkūnienė

(8 657) 46337, |(8 657) 73975

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

14

Kauno r.

Vilkijos žemės ūkio mokykla

Čekiškės g. 128 Vilkija

-

Arvydas Kelečius

(8 37) 556 100
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

15

Kelmės r.

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras

J. Janonio 11, Kelmė

www.kprc.lt

Juozas Butkus

(8 650) 21 051
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

16

Kėdainių r.

Kėdainių profesinio rengimo centras

Šėtos g. 105, Kėdainiai

www.prc.kedainiai.lm.lt

Gintaras Sapronas

(8 347) 41842
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

17

Kėdainių r.

UAB "Rigveda" Kėdainių filialas

J. Basanavičiaus g. 93, Kėdainiai

www.rigveda.lt

 

Vaida Trinkūnienė

 

(8 657) 46337, (8 657) 73975

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

18

Kretingos r.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.

www.ktvm.kretinga.lm.lt

Elvita Mačiūnienė

Tel. (8 445) 79307 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

19

Kupiškio r.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Jaunimo g. 8, Kupiškis

www.ktvm.kupiskis.lm.lt

Algimantas Puodžiūnas

(8 616) 27 463
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

20

Mažeikių r.

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius

Tilto 20, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

www.pm.mazeikiai.lm.lt

Alfredas Vėlavičius

(8 610) 18 040
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

21

Molėtų r.

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla

Technikumo g. 2 Naujasodis, Molėtų r.

www.alantostvm.lt

Stasys Skebas

(8 383) 53 351; (8 686) 66 754
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

22

Panevėžys

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

Staniūnų g. 68, Panevėžys

www.panprc.lt

Česlovas Pocius

(8 45) 570 811

23

Pakruojo r.

Žeimelio žemės ūkio mokykla

Naujamiesčio g. 6, Žeimelis

www.zzum.lt

Antanas Indriulis

(8 686) 71 414

24

Pasvalio r.

Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla

Mokyklos g. 3, Narteikių k. Pasvalio r.

www.iarpis.joniskelis.lm.lt

Janina Janeliūnienė

(8 617) 53 498

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

25

Plungės r.

Plungės technologijų ir verslo mokykla

Mendeno g. 7, Plungė

www.plungestvm.lt

Arvydas Žilius

(8 698) 36 562

26

Prienų r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Balbieriškio m. Prienų r.

www.aprc.lt

Marijona Mitrulevičienė

(8 683) 37 044

27

Prienų r.

UAB "Rigveda" Prienų filialas

Vytauto g. 24,

Prienai

www.rigveda.lt

 

Vaida Trinkūnienė

(8 657) 46337, (8 657) 73975

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

28

Radviliškio r.

„Autoreidas“

Vasario 16-osios g. 10, Radviliškis

http://www.autoreidas.lt/

Aušra Lunskytė

(8 673) 40 109

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

29

Raseinių r.

Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Muziejaus g. 8, Raseiniai

http://www.rtvm.lt

Benediktas Siliūnas

(8 616) 50 244

30

Raseinių r.

VšĮ „SVIRTELĖ“

Gintaro g. 15,  Raseiniai

-

O. Toleikienė

(8 670) 80 037

31

Raseinių r.

UAB „D. Adomavičiaus vairavimo mokykla"

Maironio 72, Raseiniai

www.vairuojame.lt

Vilma Siriūnaitienė

(8 600) 96 963
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

32

Raseinių r.

UAB Mokymo centras "Automobilis"

Sporto g. 9, Raseiniai

www.mcautomobilis.lt

Joana Zakarienė

(8 687) 95046; (8 685) 81913

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

33

Rietavo r.

Žemaitijos kolegija

L. Ivinskio g. 5, Rietavas

www.zemko.lt

Ona Krėpštienė

(8 618) 46 294; (8 448 ) 68257
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

34

Rokiškio r.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla

Melioratorių g. 1A, Kavoliškis, Rokiškio r.

www.tvzum.rokiskis.lm.lt

Vidmantas Varnas

(8 458) 68 078; (8 603) 02 087
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

35

Skuodo r.

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla

Laisvės g. 69, Skuodas

www.profesinis.lt

Justinas Budrys

(8 682) 14 837

36

Šalčininkų r.

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Geranionų g. 38, Dieveniškės, Šalčininkų r.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

S. Gabrylevskij

(8 680) 70 030
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

37

Šiaulių r.

UAB „Vaido Sejūno vairavimo mokykla“

Dariaus ir Girėnog. 2B-1, LT-86136, Kelmė, filialas Tilžės g. 170 Šiauliai.

www.saugiaivairuok.lt

-

(8 698) 31 508; (8 620) 57 804
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

38

Šakių r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius

Nopaičio g. 5, Būblelių k., Šakių raj.

 

Marija Jurgilienė

(8 616) 79 921

39

Šilalės r.

Tauragės profesinio rengimo centras

Dariaus ir Girėno g. 17 Pajūrio mstl. Šilalės r.

www.prc.taurage.lm.lt

Virgilijus Martinkus

(8 449) 58 333
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

40

Šilutės r.

Šilutės žemės ūkio mokykla

Mokyklos g.3, Pagryniai

www.szum.lt

Benediktas Klumbys

(8 601) 20 506   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

41

Švenčionių r.

Švenčionių profesinio rengimo centras

Liepų al 2., Cirkliškio k.

www.sprc.w3.lt

Ilona Dicevičienė

(8 612) 95908   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

42

Tauragės r.

Tauragės profesinio rengimo centras

Aerodromo g. 7, Tauragė

www.prc.taurage.lm.lt

Darius Bredelis

(8 446) 61 055
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

43

Telšių r.

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras

S. Daukanto g. 6 b, Varniai, Telšių r.

www.telsiurpmc.lt

Sonata Virmauskienė

(8 444) 47 607

44

Telšių r.

UAB D. Adomavičiaus vairavimo mokykla, Telšių filialas

Kęstučio g. 20-1, Telšiai

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Aistė Eimontaitė

(8 672) 06 320

45

Trakų r.

Aukštadvario žemės ūkio mokykla

Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r. sav.

www.azum.aukstadvaris.lm.lt

Gediminas Pociūnas

(8 679) 41 483
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

46

Utenos r.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Aukštaičių g.5, Utena

www.utenosrpmc.lt

Edmundas Pupinis

(8 640) 34 795; (8 389) 52 839
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

47

Ukmergės r.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Kauno g. 108, Ukmergė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Audronė Guzevičienė

(8 611) 40 649

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

48

Ukmergės r.

 

UAB "Rigveda" Ukmergės filialas

Vytauto g. 10,

Ukmergė

www.rigveda.lt

 

Vaida Trinkūnienė

 

(8 657) 46337, (8 657) 73975

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

49

Varėnos r.

Varėnos TVM

J. Basanavičiaus g. 1; Varėna

www.tvm.varena.lm.lt

Vincas Balkė

(8 620) 94 844

50

Vilniaus r.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g.2, Baltosios Vokės km., Vilniaus raj.

www.vtvzum.lt

Stanislav Palkevič

(8 605) 10 092

51

Vilniaus r.

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškių skyrius

Mokyklos g. 1, Bukiškės, Vilniaus r.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jonas Stankus

(8 683) 13 921

52

Vilniaus m.

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

Jeruzalės g. 53, Vilnius

www.mokymas.eu

Neringa Dapkutė

(8 5) 2 697 369
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

53

Vilniaus m.

Mokymo centras „9 sritys“, UAB

Justiniškių g. 14, LT-05131 Vilnius

www.9sritys.lt

Nerijus Girdžius

(8 670) 50 507

54

Vilkaviškio r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius

S. Nėries 40, Vilkaviškis

http://www.mprc.lt

Gražvydas Šliauteris

(8 616) 79 932

55

Zarasų r.

Zarasų žemės ūkio mokykla

Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r.

www.zum.zarasai.lm.lt

Aurelija Vaitonienė

(8 620) 65 917,  (8 385) 30539


Daugiau informacijos

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro mokymo ir akreditavimo skyriaus vyr. specialistė Edita Kavaliauskienė, el.paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba telefonu: 85 25 06 093. ' ); document.write( addy2465 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ">

 

Atnaujinta 2017-12-05, 16:30
 
Norintiems pradėti ūkininkauti

Norintiems pradėti ūkininkauti

Fizinis asmuo, siekdamas vienas ar su partneriais verstis žemės ūkio veikla ar miškininkyste ir teikdamas savivaldybei dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, turi pateikti savo arba partnerio (partnerių) dokumento, patvirtinančio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją. Teikiant dokumentų kopijas, kartu pateikiami ir dokumentų originalai arba nuorašai, patvirtinti notaro.

I. Kokio reikia profesinio pasirengimo norint pradėti ūkininkauti?

Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš išvardytų dokumentų, (patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų" (Žin., 2003, Nr. 33-1388), (Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-883 redakcija):

žemės ūkio profesijų (susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla) (žemės ūkio veikla suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) specialaus vidurinio (iki 1995 m.), aukštesniojo (iki 2009 m.), aukštojo koleginio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro ar jam prilygstančio) išsilavinimo kvalifikacijos pažymėjimo ar diplomo kopiją. Asmenys, baigę profesinio mokymo ar studijų programas, atitinka ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus tuomet, jei profesinio mokymo ar studijų programose buvo mokoma žemdirbystės, augalininkystės, gyvulininkystės ar miškininkystės dalykų (disciplinų);

mokymo įstaigos išduotą profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą, kuria patvirtinama, kad asmuo yra su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusios specialybės studentas arba mokinys, arba pažymą apie nebaigtą su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusį aukštąjį koleginį ar universitetinį išsilavinimą (jei toliau nesimoko, o turi surinkęs ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų), arba mokymo įstaigos išduotą pažymą apie nebaigtą mokymąsi siekiant įgyti su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusią kvalifikaciją (jei mokėsi ne mažiau kaip dvejus mokslo metus);

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto biologijos specialybės diplomo kopiją, Lietuvos edukologijos universiteto (buvęs Vilniaus   pedagoginis  institutas) biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomo kopiją;

Ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programos (kodas 2620205), kuri buvo vykdoma iki 2007 m. kovo 21 d., ir kitų formaliojo tęstinio profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, kurių trukmė ne mažiau kaip 320 val., kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;

Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos (kodas 261062102 ar 1620205) baigimo pažymėjimo kopiją;

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110) baigimo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;

Ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinančio pažymėjimo, nurodyto žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtintoje Ūkininkavimo žinių minimumo, jo patikrinimo tvarkos bei ūkininkų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų sistemoje, kopiją.

II. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi:

asmenims, registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre; asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

III. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:

pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus; pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz. darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas);pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje;

jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas asmuo registruoja ūkį kartu su partneriu, kuris neatitinka šio punkto nustatytų reikalavimų, asmens partneriui šio punkto nuostata netaikoma.

IV. Ką daryti neturint tinkamo profesinio pasirengimo?

Asmenys, neturintys profesinio pasirengimo ūkininkauti ir negalintys pateikti nurodytų dokumentų, reikiamą kvalifikaciją ir kompetencijas įgyja baigę mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdu pagal minėtos programos reikalavimus;

asmenys, norintys baigti mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba  įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijas savišvietos būdu, pateikia prašymą vienam iš profesinio mokymo teikėjų, turinčių teisę vykdyti mokymus pagal minėtą programą;

asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją  ir dalyvauti vertinant  jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą  profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį, kuri nurodyta III punkte.

V. Mokymų pagal Ūkininkavimo pradmenų programą tvarka

Mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai teisės aktų nustatyta tvarka. Profesinio mokymo teikėjų sąrašas skelbiamas programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt .

Asmenims, norintiems įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją savišvietos būdu, profesinio mokymo teikėjas nustato konsultacijų ir kompetencijų vertinimo laiką. Konsultacijoms skiriamas laikas turi užtikrinti reikiamų kompetencijų, nurodytų ūkininkavimo pradmenų mokymo programoje, įgijimą.

Asmenims, išklausiusiems mokymus pagal formaliojo tęstinio profesinio mokymo programas, susijusias su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, taip pat  Žemės ūkio ministerijos patvirtintas  tęstinio profesinio mokymo programas, ir pateikusiems kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimus, profesinio mokymo teikėjas, atsižvelgdamas į baigtus mokymus, gali įskaityti Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos dalis ir sutrumpinti mokymo programos apimtį.

Asmenims, įgijusiems reikiamas kompetencijas pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir gavusiems kompetencijų įvertinimo pažymėjimus, teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti kvalifikacijos pažymėjimas.

Baigusių mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdu asmenų įgytas kompetencijas vertina Švietimo ir mokslo ministerijos akredituotos institucijos, vadovaudamosi  Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu (Žin., 2012, Nr. 146-7558).

Probleminius klausimus ir skundus, susijusius su išsilavinimo dokumentų įvertinimu ir atitiktimi ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimams, nagrinėja Komisija žemdirbių minimalaus profesinio pasirengimo probleminiams klausimams spręsti, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-214 (žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-230 redakcija).

VI. Kur galima mokytis pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Norintys mokytis asmenys turėtų kreiptis į profesinio mokymo įstaigas. Mokymo institucijų sąrašas yra Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje - www.zmmc.lt

VII. Kokios institucijos gali kreiptis paramos mokymui organizuoti pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Paraiškas gali teikti mokymo institucijos, turinčios Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją vykdyti formalųjį mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą.

Paraiškas iš mokymo institucijų priima Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nuo 2009 m. balandžio 14 d. visus metus. Daugiau informacijos - www.nma.lt

Parama mokymui organizuoti pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą skiriama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla"  veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas" įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-446.

VIII. Kur rasti informacijos apie mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Mokymo laikas ir vieta, kita reikalinga informacija skelbiama Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro tinklalapyje (žiūrėti žemiau >> Mokymų grafikas)

Informacija apie mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą taip pat skelbiama mokymą vykdančių institucijų tinklalapiuose.

 

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa (atnaujinta 2015 m.)

Nuo 2015 metų gegužės 5 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-473 patvirtintos naujos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklės. Vadovaujantis jomis, Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos kodas 261062110 pakeistas į 261081106.


Daugiau informacijos: Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro mokymo ir akreditavimo skyriaus vyr. specialistė Edita Kavaliauskienė, el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba telefonu: 85 25 06 093.

 

Mokymo įstaigos, mokinančios pagal mokymo programą „Ūkininkavimo pradmenys“ (kodas 261081106)

 

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Mokymo institucijos pavadinimas

Adresas

Interneto svetainės adresas

Atsakingas už mokymą asmuo

Kontaktai

1

Alytaus r.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r.

www.dtvm.lt

Rita Sevelevičienė

Tel. (8 315) 72 790

Mob. 8 655 14 522

El. p.   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

2

Alytaus r.

Simno žemės ūkio mokykla

Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r.

www.simnozum.lt

Lina Kyguolienė

Tel. (8 315) 60 230

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

3

Alytaus r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Putinų g. 40, Alytus

www.aprc.lt

Marijona Mitrulevičienė

Tel. 8 683 37 044

4

Biržų r.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Vabalninko skyrius

S. Nėries 8, Vabalninkas Biržų r.

www.btvmc.lt

Almantas Janušonis

Tel. (8 450) 54 332

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

5

Jurbarko r.

Smalininkų TVM

Smalininkų sen. Smalininkų k., Jurbarko r.

www.stvm.lt

Algimantas Petraitis

Tel. (8 447) 56 100;

Mob. 8 682 44 835

El. p.   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

6

Joniškio r.

Joniškio žemės ūkio mokykla

Upytės g. 77, Joniškis

www.jzum.lt

Malik Agamalijev,

Tel. (8 426) 61 274

Mob. (8 672) 33500

7

 

 

 

Kauno r.

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla

Girelės g. 57, Kaišiadorys

www.zum.kaisiadorys.lm.lt

 

 

Vytautas Mitkus

 

 

 

Tel. (8 346) 51 899

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

8

 

Kauno r.

Kauno kolegija, Technologijų fakultetas, Aplinkos inžinerijos praktinio mokymo centras

 

Pramonės pr. 22, Kaunas

www.zak.lt; http://tf.kaunokolegija.lt/

Romutė Mikučionienė

Tel. (8 37) 407559

El. p.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

9

Kauno r.

VšĮ Kauno rajono darbo rinkos mokymo centras

Kauno r., Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 2

-

Danguolė Razmislevičiūtė

Mob. 8 678 42531

El. p.   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

10

Kauno r.

Vilkijos žemės ūkio mokykla

Čekiškės g. 128, Vilkija

www.vilkijoszum.lt

Arvydas Kelečius

Tel. 8 37 556100

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

11

Klaipėdos r.

 

Klaipėdos valstybinė kolegija
Mokymo ir paslaugų centras

 

Jaunystės g. 2, Klaipėda

www.kvk.lt

Inga Bernotienė

Tel. (8 46) 250 951

Mob. 8 630 07 703

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

12

Kelmės r.

VšĮ  Kelmės profesinio rengimo centras

J. Janonio 11, Kelmė

www.kprc.lt

Juozas Butkus

Tel. 8 650 21051

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

13

Kupiškio r.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Jaunimo g. 8, Kupiškis

www.ktvm.kupiskis.lm.lt

Kęstutis Mekšėnas

Tel. 8 459 350 80

Mob. (8 616) 27463

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

14

Kretingos r.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.

www.ktvm.kretinga.lm.lt

Elvita Mačiūnienė

Tel. (8 445) 79307

Faks. (8 445) 79307

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

15

Mažeikių r.

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius

Tilto 20, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

www.pm.mazeikiai.lm.lt

Tatjana Kinčinienė

Mob. 8 610 46  983

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

16

Molėtų r.

VĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

Technikumo g. 2, Naujasodis, Molėtų r.,

www.alantostvm.lt

Stasys Skebas

Tel. (8 383) 58 500

Mob. 8 686 66 754

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

17

Marijampolės r.

Marijampolės kolegija

P. Armino g. 92-4, Marijampolė

www.marko.lt

Vladas Beržanskis

Mob. 8 682 51 274

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

18

Panevėžio r.

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

Staniūnų g. 68, Panevėžys

www.panprc.lt

Dalia Kavaliauskienė

Tel. (8 45) 571 318

Mob. 8 671 32588

19

Pasvalio r.

Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla

Mokyklos g. 3, Narteikių k. Pasvalio r.

www.iarpis.joniskelis.lm.lt

Janina Janeliūnienė

Mob. 8 617 53 498

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

20

Pakruojo r.

Žeimelio žemės ūkio mokykla

Naujamiesčio g. 6

www.zzum.lt

Zita Balčiūnienė

Tel. 8 421 45021

Mob. 8 611 19887

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

21

Plungės r.

Plungės technologijų ir verslo mokykla

Mendeno 7, Plungė

www.plungestvm.lt

Arvydas Žilius

Tel. (8 448) 72347

Mob. 8 698 36 562

22

Prienų r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Klevų g. 10, Balbieriškio m

www.aprc.lt

Marijona Mitrulevičienė

Mob. 8 683 37 044

23

Radviliškio r.

Radviliškio TVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius

Jaunimo g. 12, Raudondvaris, Radviliškio r.

www.rtvmc.lt

www.stvm.lm.lt

Alvidas Slavinskas

Tel.(8 422) 44410

Mob. 8 655 01617

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

24

Raseinių r.

UAB Mokymo centras „Automobilis

Sporto g. 9, Raseiniai

www.mcautomobilis.lt

Joana Zakarienė

Mob. 8 687 95 046

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

25

Raseinių r.

VšĮ „SVIRTELĖ"

Gintaro g. 15,  Raseiniai

-

O. Toleikienė

Mob. 8 670 80 037

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

26

Rietavo r.

Žemaitijos kolegija

L. Ivinskio g. 5, Rietavas

www.zemko.lt

Ona Krėpštienė

Tel. (8 448) 68 257

Mob. 8 618 46 294

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

27

Rokiškio r.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla

Melioratorių g. 1A, Kavoliškis, Rokiškio r.

www.tvzum.rokiskis.lm.lt

Vidmantas Varnas

Tel. (8 458) 68 078

Mob. 8 698 02 561

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

28

Skuodo r.

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla

Laisvės g. 69, Skuodas

www.profesinis.lt

Justinas Budrys

Tel. (8 440) 73135

Mob. 8 682 14 837

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

29

Šalčininkų r.

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Geranionų g. 38, Dieveniškės Šalčininkų raj.

www.dieveniskiutvm.lt

T. Kildanovič

Mob. 8 674 00 502

8 619 46917

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

30

Šakių r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius

Nopaičio g. 5, Būblelių k., Šakių raj.,

www.mprc.lt

Marija Jurgilienė

Tel. (8 395) 48424

Mob. 8 616 79 921

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

31

Šilutės r.

Šilutės žemės ūkio mokykla

Mokyklos g. 3, Pagryniai

www.szum.lt

Benediktas Klumbys

Mob. 8 601 20 506

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

32

Švenčionių r.

Švenčionių profesinio rengimo centras

Liepų al 2., Cirkliškio k.

www.sprc.w3.lt

Vilhelmina Dragūnienė

Mob. 8 607 11 175

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

33

Tauragės r.

Tauragės profesinio rengimo centras

Aerodromo g. 7, Tauragė

Dariaus ir Girėno g. 17 Pajūrio mstl. Šilalės r.

www.prc.taurage.lm.lt

Darius Bredelis

Tel. (8 446) 61 023

Mob. 8 652 21230

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

34

Telšių r.

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras

S. Daukanto g. 6b, Varniai, Telšių r.

www.telsiurpmc.lt

Sonata Virmauskienė

Tel. (8 444) 47 607

Mob. 8 620 83900

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

35

 

Trakų r.

 

Aukštadvario žemės ūkio mokykla

Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r. sav.

 

www.azum.aukstadvaris.lm.lt

Juozas

Juknevičius

 

Mob. 867941561

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

36

Ukmergės r.

 

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Kauno 108, Ukmergė

www.ukmerges.l

Audronė Guzevičienė

Mob. 8611 40649

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

37

Utenos r.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Aukštaičių g.5, Utena

www.utenosrpmc.lt

Edmundas Pupinis

Tel. (8 389) 52 839

Mob. (8 640) 34 795

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

38

Varėnos r.

IĮ „Amatų pasaulis"

Marcinkonių g. 12-33, Varėna

www.amatupasaulis.lt

Vincas Balkė

Mob. 8 620 94 844

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

39

Varėnos r.

Varėnos TVM

J. Basanavičiaus g. 1, Varėna

www.tvm.varena.lm.lt

Vincas Balkė

Mob. 8 620 94 844

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

40

Vilniaus r.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g.  2, Baltosios Vokės km Vilniaus raj.

www.vtvzum.lt

Jelena Hejbovič

Mob. 8 610 27 584

Tel. (8 5) 2352 223

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

41

Vilniaus r.

Bukiškių žemės ūkio mokykla

Mokyklos g. 1, Bukiškės, Vilniaus r.

www.vavm.lt

Laimutė Baronienė

Tel. (8 5) 2403 631

(8 5) 2403 523

Mob. 8 616 90 488

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

42

Vilniaus r.

Vilniaus kolegijos

Agrotechnologijų fakultetas

Beržų g. 2A, Buivydiškės, Vilniaus rajonas

www.viko.atf.lt

Audronė Mačiulytė

Tel. (8 5) 219 1747

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

43

Vilkaviškio r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius

S. Nėries 40, Vilkaviškis

www.mprc.lt

Gražvydas Šliauteris;

Tel. (8 342) 20883

Mob. 8 616 79 932

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

44

Zarasų r.

Zarasų žemės ūkio mokykla

Šaltinių g. 46, Dimitriškių k.,

Zarasų r.

www.zum.zarasai.lm.lt

Lilija Zajančkauskienė

Tel. (8 385) 53 765

Mob. 8 687 94 680

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Mokymo institucijos pavadinimas

Adresas

Interneto svetainės adresas

Atsakingas už mokymą asmuo, kontaktai

Kontaktai

1

Alytaus r.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r.

www.dtvm.lt

Rita Sevelevičienė

(8 315) 72 790; 8 652 19 168

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

2

Alytaus r.

Simno žemės ūkio mokykla

Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r.

www.simnozum.lt

Lina Kyguolienė

(8 315) 60 760

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

3

Alytaus r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Putinų g. 40, Alytus

www.aprc.lt

Marijona Mitrulevičienė

8 683 37 044

4

Biržų r.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Vabalninko skyrius

S. Nėries 8, Vabalninkas Biržų r.

www.btvmc.lt

Almantas Janušonis

(8 450) 54 332

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

5

Jurbarko r.

Smalininkų TVM

Smalininkų sen. Smalininkų k., Jurbarko r.

www.stvm.lt

Algimantas Petraitis

(8 447) 56 100; 8 682 44 835

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

6

Joniškio r.

Joniškio žemės ūkio mokykla

Upytės g. 77, Joniškis

www.jzum.lt

Malik Agamalijev,

(8 426) 61 274

7

Kaišiadorių r.

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla

Girelės g. 57, Kaišiadorys

www.zum.kaisiadorys.lm.lt

Vytautas Mitkus

(8 346) 51 899

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

8

Kauno r.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Liepų g 1, Girionys, Kauno r.

www.kmaik.lt

Kristina Butkienė

(8 37) 383 082

9

Kauno r.

VšĮ Kauno rajono darbo rinkos mokymo centras

Kauno r., Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 2

-

Danguolė Razmislevičiūtė

Tel. 8 678 42531, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

10

Kauno r.

Vilkijos žemės ūkio mokykla

Čekiškės g. 128, Vilkija

-

Arvydas Kelečius

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

11

Klaipėdos r.

Klaipėdos valstybinė kolegija
Mokymo ir paslaugų centras

Jaunystės g. 2, Klaipėda

www.kvk.lt

Inga Liebutė

(8 46) 250 951, (8 630) 07 703

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

12

Kelmės r.

VšĮ  Kelmės profesinio rengimo centras

J. Janonio 11, Kelmė

www.kprc.lt

Juozas Butkus

8 650 21051

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

13

Kupiškio r.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Jaunimo g. 8, Kupiškis

www.ktvm.kupiskis.lm.lt

Algimantas Puodžiūnas

8 616 27 463

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

14

Kretingos r.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.

www.ktvm.kretinga.lm.lt

Elvita Mačiūnienė

Tel. (8 445) 79307
Faks. (8 445) 79307

El.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

15

Mažeikių r.

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius

Tilto 20, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

www.pm.mazeikiai.lm.lt

Tatjana Kinčinienė

8  610  46  983

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

16

Molėtų r.

VĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

Technikumo g. 2 Naujasodis, Molėtų r.,

www.alantostvm.lt

Stasys Skebas

(8 383) 53 351; 8 686 66 754

17

Panevėžio r.

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

Staniūnų g. 68, Panevėžys

www.panprc.lt

Dalia Kavaliauskienė

(8 45) 571 318

18

Pasvalio r.

Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla

Mokyklos g. 3, Narteikių k. Pasvalio r.

www.iarpis.joniskelis.lm.lt

Janina Janeliūnienė

8 617 53 498

19

Pakruojo r.

Žeimelio žemės ūkio mokykla

Naujamiesčio g. 6

www.zzum.lt

Antanas Indriulis

8 686 71 414

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

20

Plungės r.

Plungės technologijų ir verslo mokykla

Mendeno 7, Plungė

www.plungestvm.lt

Arvydas Žilius

8 698 36 562

21

Prienų r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Klevų g. 10, Balbieriškio m

www.aprc.lt

Marijona Mitrulevičienė

8 683 37 044

22

Raseinių r.

UAB Mokymo centras „Automobilis

Sporto g.9, Raseiniai

www.mcautomobilis.lt

Joana Zakarienė

8 687 95 046

23

Raseinių r.

VšĮ „SVIRTELĖ“

Gintaro g. 15,  Raseiniai

-

O.Toleikienė

8 670 80 037

24

Rietavo r.

Žemaitijos kolegija

L. Ivinskio g. 5, Rietavas

www.zemko.lt

Ona Krėpštienė

8 618 46 294; 8 448 68 257

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

25

Rokiškio r.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla

Melioratorių g. 1A, Kavoliškis, Rokiškio r.

www.tvzum.rokiskis.lm.lt

Vidmantas Varnas

(8 458) 68 078; 8 603 02 087

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

26

Skuodo r.

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla

Laisvės g. 69, Skuodas

www.profesinis.lt

Justinas Budrys

8 682 14 837

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

27

Šalčininkų r.

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Geranionų g. 38, Dieveniškės Šalčininkų raj.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

T. Kildanovič

8 674 00 502

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

28

Šakių r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius

Nopaičio g. 5, Būblelių k., Šakių raj.,

http://www.mprc.lt

Marija Jurgilienė

8 616 79 921

29

Šilutės r.

Šilutės žemės ūkio mokykla

Mokyklos g.3, Pagryniai

www.szum.lt

Benediktas Klumbys

8 601 20 506

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

30

Šilalės r.

Tauragės profesinio rengimo centras

Aerodromo g. 7, Tauragė

Dariaus ir Girėno g. 17 Pajūrio mstl. Šilalės r.

http://www.prc.taurage.lm.lt

Darius Bredelis

Virgilijus Martinkus

(8 446) 61 055

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

(8 449) 58 333

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

31

Švenčionių r.

Švenčionių profesinio rengimo centras

Liepų al 2., Cirkliškio k.

www.sprc.w3.lt

Vilhelmina Dragūnienė

8 609 21 231

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

32

Tauragės r.

Tauragės profesinio rengimo centras

Aerodromo g. 7, Tauragė

Dariaus ir Girėno g. 17 Pajūrio mstl. Šilalės r.

http://www.prc.taurage.lm.lt

Darius Bredelis

Virgilijus Martinkus

(8 446) 61 055

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

(8 449) 58 333

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

33

Telšių r.

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras

S. Daukanto g. 6b, Varniai, Telšių r.

http://telsiurpmc.lt/

Sonata Virmauskienė

(8 444) 47 607

34

Ukmergės r.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Kauno 108, Ukmergė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Audronė Guzevičienė

8 611 40649

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

35

Utenos r.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Aukštaičių g.5, Utena

www.utenosrpmc.lt

Edmundas Pupinis

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

8 640 34 795

8 (389) 52 839

36

Varėnos r.

IĮ „Amatų pasaulis“

Marcinkonių g. 12-33, Varėna

www.amatupasaulis.lt

Vincas Balkė

8 620 94 844

37

Varėnos r.

Varėnos TVM

J. Basanavičiaus g. 1; Varėna

www.tvm.varena.lm.lt

Vincas Balkė

8 620 94 844

38

Vilniaus r.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g.  2, Baltosios Vokės km Vilniaus raj.

www.vtvzum.lt

Jelena Hejbovič

8 610 27 584

39

Vilniaus r.

Bukiškių žemės ūkio mokykla

Mokyklos g. 1, Bukiškės, Vilniaus r.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Laimutė Baronienė

(8 5) 2403 631

8 616 90 488

40

Vilniaus r.

Vilniaus kolegijos

Agrotechnologijų fakultetas

Beržų g. 2A, Buivydiškės, Vilniaus rajonas

www.viko.atf.lt

Audronė Mačiulytė

(8 5) 219 1747

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

41

Vilkaviškio r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius

S.Nėries 40, Vilkaviškis

http://www.mprc.lt

Gražvydas Šliauteris;

8 616 79 932

42

Zarasų r.

Zarasų žemės ūkio mokykla

Šaltinių g. 46, Dimitriškių k.,

Zarasų r.

www.zum.zarasai.lm.lt

Lilija Zajančkauskienė

8 685 20 914

(8 385) 52 705

Atnaujinta 2017-12-05, 16:32
 


 
GRUODIS 2017
PATKPŠS
    23
910
1617
2324
25262728293031
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis