2017-09-07, 13:26
Gruzijos regionų vystymas remiant smulkųjį verslą žemės ūkio srityje (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija)

Projekto Nr. P2017-VB-MD-040

Trukmė

Nuo 2017-03-15 iki 2017-10-31

Vykdytojas

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Partneriai

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Adžarijos Autonominės Respublikos žemės ūkio ministerija (Gruzija)

Biudžetas

Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis

Projekto santrauka

Projektas prisidės prie Gruzijos ir Adžarijos žemės ūkio ministerijų tikslų, sudarant sąlygas smukiesiems ūkininkams tapti konkurencingais, vystant žemės ūkio verslą bei sustiprins Lietuvos ir Gruzijos bendradarbiavimo ryšius  gyvulininkystės ir bitininkystės srityse, siekiant, kad ateityje jie išsivystytų į konsultacinius ir komercinius ryšius.

Įgyvendinant projektą bus atrinkta 14 smulkių, tačiau perspektyvių ūkininkų, kuriems bus suteikta įvairiapusiška techninė ir konsultacinė parama žemės ūkio versle: nuo gyvulininkystės iki vadybos.

Projekto metu bus organizuotas pažintinis vizitas Lietuvoje,  ūkininkų mokymai Gruzijoje ir Lietuvoje, smulkios įrangos įsigijimas bitininkystės ir gyvulininkystės srityje. Mokymus Adžarijoje ves ekspertai iš Lietuvos.

Projekto tikslas

Skatinti Gruzijos ūkininkų verslumą, apmokant juos kurti verslo planus, supažindinant su nuosavo verslo administravimo pagrindais. Didinti darbo našumą ir efektyvumą Gruzijos ūkiuose, skatinant inovatyvių technologijų diegimą. Pasidalinti su Gruzijos ūkininkais gerąja Lietuvos patirtimi skatinant perėjimą prie ekologinio ūkininkavimo ir ekologinių ūkių plėtrą.

Projekto tęstinumas

Projektas tęsia ankstesnį bendradarbiavimą su Adžarijos ir Gruzijos žemės ūkio ministerijomis. Ankstesnių projektų metu buvo išsiaiškinti partnerių tikslai ir prioritetai žemės ūkyje bei  šalies ūkininkų poreikiai, todėl šis projektas yra pagrįstas partnerių ir ūkininkų realiais poreikiais, užtikrinančiais projekto naudą ir tvarumą. Įgyvendinti partnerių projektai 2014-2016 m. Gruzijoje buvo skirti bitininkystės ir gyvulininkystės stiprinimui Adžarijoje.