2017-09-07, 13:17
Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Moldovos regionų vystymuisi (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija)

Projekto Nr. P2017-VB-MD-040

Trukmė

Nuo 2017-05-02 iki 2017-10-31

Koordinatorius

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras

Partneriai

Moldovos Respublika

Biudžetas

Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis

Projekto santrauka

Moldova siekia įstoti į Europos Sąjungą (toliau – ES), todėl parama jos institucijoms ir organizacijoms pasirengti įgyvendinti kaimo plėtros priemones, tokias kaip Bendruomenių inicijuotos vietos plėtra, pagrįsta LEADER principais (LEADER/BIVP), yra labai svarbi. LEADER/BIVP programa siekiama mažinti skurdą ir didinti socialinę įtrauktį regionuose, todėl įgyvendinant projektą didžiausias dėmesys bus skiriamas pažeidžiamiausių visuomenės grupių, jaunimo, neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių, gyvenimo kokybei gerinti kaimo vietovėse.

 

Projektu siekiama parengti kaimo plėtros specialistų grupę, kuri įgys kompetencijų ir pradinių vietos plėtros žinių ir gebėjimų, reikalingų įgyvendinant regionų ir kaimo plėtros iniciatyvas. Specialistų rengimas susidės iš mokymo kursų ir pažintinių vizitų.

 

Kadangi Moldovos teritorija, gyventojų skaičius, istorinė patirtis yra labiau panaši į Lietuvos nei į Lenkijos, inicijuota bendras projektas su Lenkijos Solidarumo fondu Kišiniove (LSF). Unikalus dviejų kaimyninių valstybių bendradarbiavimo projektas sudarys pagrindą pasirengti Moldovos regionams įgyvendinti Moldovos ENPARD programoje numatytą LEADER/BIVP priemonę.

Projekto tikslas

Projektu siekiama parengti kaimo plėtros specialistų grupę, kuri įgys kompetencijų ir pradinių vietos plėtros žinių ir gebėjimų, reikalingų įgyvendinant regionų ir kaimo plėtros iniciatyvas.

Projekto tęstinumas

2016 m. rugsėjo mėn. Moldovos Respublikos žemės ūkio ir maisto pramonės ministerijos, savivaldybių, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovų delegacija (iki 20 žmonių) lankėsi Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro (PLŽMMC) biure, kur jie domėjosi Lietuvos patirtimi įgyvendinant LEADER/BIVP priemonę. Vizitą Lietuvoje organizavo LSF atstovybė Kišiniove, siekianti suteikti techninę pagalbą Moldovos atstovams pasirengti įgyvendinti bandomąją LEADER priemonę pagal ES ENPARD programą. Seminaras sulaukė didelio susidomėjimo, buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės LEADER/BIVP srityje, pradedant nuo PLŽMMC atstovų dalyvavimo konferencijoje LEADER/BIVP tematika Moldovoje 2016 m. gruodžio mėn.