2018-05-28, 13:03
Šviečiamoji gyvulininkystės programa: susipažinti su gyvulininkystės specialistų rengimu

„Kas kefyrą duoda? Gal senos karvės", - šmaikštauja Širvintų „Atžalyno" progimnazijos septintokai besilankydami Alantos technologijos ir verslo mokykloje. Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) lektorė Edita Meškinytė-Kaušilienė pristatydama gyvulininkystės sektorių yra įpratusi prie įvairių mokinių ir studentų klausimų, tačiau šis ir jai sukelia šypseną. Lektorė kantriai išaiškina ir atsako į visus klausimus. Čia, į Alantą, moksleiviai atvyksta susipažinti su gyvulininkyste bei gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis pagal Žemės ūkio ministerijos finansuojamą Šviečiamąją gyvulininkystės programą.

Pasivaikščiojimai po Alantos technologijos ir verslo mokyklą

Šių metų ypač saulėtą pavasarį išpuola viena diena, kuomet lietus Alantą plaute plauna, bet ekskursantams - tai nedidelė problema. Moksleiviai atvykę į ganyklas užsimauna mėlynas batų apsaugas ir lekia kuo arčiau mėsinių galvijų bandos. Paliesti ir įsiamžinti asmenukėje su Alantos mokyklos ūkyje auginamais galvijais skuba visi.  Kitame lauke - aptvertoje pievoje ganosi šiek tiek bailesni gyvuliai - avys. Merginos kantriai jaukinasi aveles tiesdamos duonos. Kartu su prižiūrėtoju pavyksta kelias prisikalbinti ir paglostyti.


Įvairias dirbtuves mokyklos sektoriniame praktinio mokymo centre bei mokomajame ūkyje moksleiviai lanko klegėdami, kartais net perrėkdami įvairių metalo bei medžio apdirbimo staklių gausmą. Santūriau nusiteikia žengę į kabinetą pilną įvairiausių sėklų. „Kokie čia grūdai? Rugiai? Ne. Žiūrėkite šios sėklos šiek tiek pailgos. Teisingai, tai - avižos", - mokinius egzaminuoja ASU lektorė. Alantos mokykla turi ir brangų, bet labai kompaktišką aparatą grūdų kokybei nustatyti. Pasak darbuotojų, aplinkiniai ūkininkai gali čia atvežti savo grūdus ir pasitikrinti jų kokybę ne prasčiau nei tai atliekama elevatoriuose.

Alantos mokyklos technikos parkas moksleiviams pasirodo lyg atrakcionų. Technikos angare garbingą populiariausiojo titulą iškovoja kombainas, prie kurio nutįsta eilė norinčiųjų įlipti ir pasėdėti modernioje galiūno kabinoje.

Moksleivių dėmesį patraukia pakankamai didelis statinys mokyklos kieme. Tai Biodujų jėgainė, kuri mokyklą aprūpina elektra. Mokyklos darbuotojas pasakoja, kaip ji veikia, kaip ekonomiškai perdirbamos visos mokykloje surenkamos maisto (mokykloje rengiami virėjai, mokyklos valgykloje ruošiamas maistas) atliekos. Jis visus palydi ir iš arčiau apžiūrėti jėgainės. Čia Širvintų „Atžalyno" progimnazijos mokiniai dar kartelį pademonstruoja savo išradingumą - prie jėgainės ventiliatorių išsidžiovina lietuje sumirkusius plaukus.


Programą vykdo 100 šalies švietimo įstaigų

Šviečiamosios gyvulininkystės programos tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Programa skirta darželinukams, pradinukams bei 5-8 klasių moksleiviams.

Mokomojoje medžiagoje pateikiama informacija apie Lietuvos ūkininkų auginamus gyvulius ir paukščius, jų laikymą, šėrimą, duodamą produkciją. Pedagogai su vaikais vykdo švietėjiškus renginius savarankiškai, panaudodami gautą medžiagą bei priemones. Nuo rugsėjo pradžios surengta per 350 įvairių švietimo užsiėmimų: pamokėlių, konkursų ir kitokių veiklų.

Visos vykdomos veiklos viešinamos socialinio tinklo Facebook paskyroje - Šviečiamoji gyvulininkystės programa „Gyvulininkystė ir aš".

Programos organizatorių lėšomis 5-8 klasių moksleiviai leidžiasi į išvykas po mokslo ir studijų institucijas. Baigiantis šiems mokslo metams institucijas bus aplankę 900 programos dalyvių. „Vyriausieji programos dalyviai aplanko eksperimentinius ūkius, laboratorijas, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centrą ir kt., - pasakoja Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus pavaduotojas Alvydas Grigaliūnas. - Mokslo ir studijų institucijose 5-8 klasių mokiniai supažindinami su gyvulininkyste bei gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis kartu su  4 valandų edukacine programa, kurią veda lektorė".

Programoje dalyvauja 100 ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų. Mokyklos ir darželiai veiklas vykdo nuo rugsėjo iki kitų mokslo metų pabaigos. Vėliau dalyvaus kūrybiniame konkurse, kur parodys, kaip įtvirtino gautas žinias.

Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas supažindinami su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Gyvulininkystės sektoriaus plėtrai Lietuvoje yra ne tik palankios gamtinės sąlygos, bet ir jau susiformavusios gyvulių auginimo tradicijos bei sukaupta nemenka patirtis. Gyvulininkystė yra sudėtinė žemės ūkio dalis, apimanti gyvulių auginimą ir jų naudojimą maisto, žaliavų, organinių trąšų gamybai bei kitiems žmonių poreikiams tenkinti.

Šviečiamoji gyvulininkystės programa bus vykdoma iki 2018 metų pabaigos. Vyriausybės programoje tokią veiklą numatyta tęsti iki 2020 m.

Šviečiamąją gyvulininkystės programą įgyvendina Žemės ūkio ministerija kartu su Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centru. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų.

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro inf.