2018-05-14, 15:10
Darbo pasiūlymas

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (toliau - PLŽMMC) skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti  (0,5 etato) biudžetinei įstaigai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

 

Reikalavimai:

-          turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

-          gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, mokėti sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

-          žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su darbo veikla, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus, PLŽMMC nuostatus, darbo reglamentą ir jais vadovautis;

-          mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles;

-          mokėti dirbti su MS Office paketu.

Privalumas - mokėti dirbti su finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS).

Darbo pobūdis:

-          tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus, atsižvelgiant į PLŽMMC veiklos struktūrą;

-          teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą - apskaitos dokumentus ir registrus PLŽMMC direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;

-          teikti PLŽMMC direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

-          vykdyti einamąją finansų kontrolę;

-          užtikrinti PLŽMMC direktoriaus pavestų užduočių savalaikį ir kokybišką vykdymą:

o   visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą;

o   buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;

o   teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku;

o   apskaitos informacijos patikimumą;

o   ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę

 

Darbo užmokesčio ir darbo pradžios data - derybų klausimas.

Darbo vieta - Akademija, Kauno r.

Gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti adresu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai iki 2018-05-30.

Daugiau informacijos tel. (8 37) 39 76 37.