2018-02-09, 14:43
Agroekologijos mokymai Prancūzijoje

Prancūzijoje Rambouillet mieste sausio 22-26 d. vyko agroekologijai neabejingų profesinio ir suaugusiųjų mokymo įstaigų atstovų mokymai pagal Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro (toliau - PLŽMMC) kartu su Prancūzijos, Austrijos, Slovėnijos ir Italijos partneriais įgyvendinamą Europos Sąjungos Erasmus+ Strateginių partnerysčių programos trijų metų trukmės projektą „Teaching agro-ecology in the transitory period and consequences for the Agricultural Knowledge Systems" (Agroekologinio ūkininkavimo mokymas pereinamuoju laikotarpiu bei pasekmės žemės ūkio žinių sistemoms).


Iš viso mokymuose dalyvavo 35 dalyviai iš penkių partnerių šalių: Austrija, Italija, Lietuva, Prancūzija, Slovėnija. Lietuvą be PLŽMMC direktorės Linos Gumbrevičienės ir direktoriaus pavaduotojo Alvydo Grigaliūno atstovavo penki atrinkti įvairių Lietuvos mokymo įstaigų atstovai: Zarasų žemės ūkio mokyklos mokytoja, agronomijos pagrindų ir aplinkosaugos metodininkė Donata Radionova, Alantos technologijos ir verslo mokyklos biologijos, dendrologijos, aplinkosaugos mokytoja Arūnė Vitonytė, Vilniaus Kolegijos Agroverslo technologijų studijų programos kuratorė dr. Gražina Palaitytė, Lietuvos žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus vyr. specialistė augalininkystei ir žemdirbių tęstinio profesinio mokymo lektorė dr. Edita Karbauskienė, Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto prodekanas mokslui ir plėtrai, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius dr. Kęstutis Romaneckas.

Mokymai vyko istoriniame Prancūzijos karaliaus Liudviko XVI laikus menančiame avininkystės ir žemės ūkio komplekse La Bergerie Nationale, iki šių dienų išlaikiusiame istorinį architektūros ansamblį. Projekto koordinatoriai La Bergerie Nationale supažindino susirinkusius su ekologinio ūkio, įkurto prie profesinės mokyklos, veikla. Ūkyje laikomos ūkinės ir veislinės karvės, žirgai, avys, ožkos, paukščiai, kiaulės, triušiai, perdirbama pieno žaliava ir realizuojama ekologinė produkcija. Be ūkinės gamybinės veiklos ūkyje plačiai vykdoma edukacinė ir šviečiamoji veikla, veikia įvairių profesinių mokymų pagamintos produkcijos parduotuvė, į kurią užsuka ne tik Rambouillet gyventojai, bet ir į Liudviko XVI mėgtus medžioklės plotus atvykstantys medžiotojai.

Pagrindinis mokymo tikslas buvo išbandyti projekto metu parengto mokymo apie agroekologiją įrankių rinkinį (Teaching Tool-kit) ir gauti mokytojų ir lektorių nuomonę dėl įrankio priemonių turinio, formos, pritaikymo tobulinimo. Mokymo įrankis sudarytas iš trijų priemonių. Slovėnijos partneriai rengė agroekologijos mokymo vadovą, skirtą įvairių dalykų mokytojams, norintiems mokyti apie agroekologiją kaip tarpdisciplininę temą. Prancūzijos partneriai - vaizdo medžiagą, parengtą pagal projekto partnerių šalyse Austrijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Slovėnijoje filmuotą inovatyvių agreokologijos objektų medžiagą.  Lietuvoje buvo filmuojama Valentino Genio ūkyje Juodausių kaime Ukmergės rajone ir Kardokų eko-kaime Kazlų Rūdos savivaldybėje. Lietuvos partneriai, atsakingi už trečiąją mokymo priemonę, rengia e-mokymo apie agroekologiją įrankį.

Visos trys priemonės dar bus tobulinamos, atsižvelgiant į gautas pastabas ir siūlymus. Planuojama, kad platesniam mokytojų ratui agroekologijos mokymo įrankis bus pristatytas šių metų gegužės mėnesį.

Daugiau apie Projektą rasite čia >>> ERASMUS+ :Agroekologijos mokymas pereinamuoju laikotarpiu ir poveikis žemės ūkio žinių sistemoms (Europos Komisija)

Euro-EducATES