2017-06-16, 10:39
Šviečiamoji gyvulininkystės programa: rugsėjo startui jau pasiruošta

Šių metų Šviečiamosios gyvulininkystės programos mokomoji medžiaga ir priemonės jau pasiekė visus dalyvius - vaikų lopšelius-darželius bei mokyklas. Mokomojoje medžiagoje pateikiama informacija apie Lietuvos ūkininkų auginamus gyvulius ir paukščius, jų laikymą, šėrimą, duodamą produkciją.

Šviečiamosios gyvulininkystės programos tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Programa skirta darželinukams, pradinukams bei 5-8 klasių moksleiviams.

Šiuo metu pedagogai su vaikais rengiasi pradėti savarankišką veiklą, panaudodami gautą medžiagą bei priemones. Vaikams bus organizuojami įvairūs švietimo užsiėmimai: pamokėles, konkursai ir kita. Organizatoriai savo lėšomis dalyviams ketina surengti vadinamąją ir gyvą pažintį su gyvulininkyste.

Į Kauno r. Noreikiškių lopšelio - darželio „Ąžuolėlis" skyrių mokomoji medžiaga jau atkeliavo

„Per gegužės mėnesį daugelyje darželių jau apsilankė mažųjų gyvūnėlių parodėlės kartu su lektore, kuri vaikams surengė dviejų valandų edukacinę programėlę, - pasakoja Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus pavaduotojas Alvydas Grigaliūnas. - Parodėlės su programa pasieks visus mažuosius dalyvius. Vasaros laikotarpiu darželiai dirba atostogų rėžimu. Rugsėjui pasibeldus ir visiems sugrįžus prie įprasto grafiko, parodėlės vėl riedės į neaplankytus darželius".

Pasak programos vykdytojų, dalyvaujančių mokyklų pradinukai kitais mokslo metais vyks į ūkininkų ūkius, o vyresnieji 5-8 klasių moksleiviai - į mokslo ir studijų institucijas, kuriose laikomi ūkiniai gyvūnai (eksperimentiniai ūkiai, laboratorijos, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras ir kt.). Priklausomai nuo vaikų amžiaus, moksleiviams bus pasiūlyta ilgesnė ir sudėtingesnė išvykos edukacinė programa.

Šiemet Programoje dalyvauja 100 ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų. Mokyklos ir darželiai veiklas vykdys iki kitų mokslo metų pabaigos. Vėliau dalyvaus kūrybiniame konkurse, kur parodys, kaip įtvirtino gautas žinias.

Kauno r. Noreikiškių lopšelio - darželio „Ąžuolėlis" skyriaus vaikai ir auklėtojos Šviečiamosios gyvulininkystės programai jau pasiruošę

Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Gyvulininkystės sektoriaus plėtrai Lietuvoje yra ne tik palankios gamtinės sąlygos, bet ir jau susiformavusios gyvulių auginimo tradicijos bei sukaupta nemenka patirtis. Gyvulininkystė yra sudėtinė žemės ūkio dalis, apimanti gyvulių auginimą ir jų naudojimą maisto, žaliavų, organinių trąšų gamybai bei kitiems žmonių poreikiams tenkinti.

Šviečiamoji gyvulininkystės programa bus vykdoma iki 2018 metų pabaigos. Vyriausybės programoje tokią veiklą numatyta tęsti iki 2020 m.

Šviečiamąją gyvulininkystės programą įgyvendina Žemės ūkio ministerija kartu su Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centru. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų.

 

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro inf.