2016-10-13, 14:21
Nendrinių stogų dengimas – naujas socialinis verslas ukrainiečiams

Automobiliui riedant nuo kalvos keliuku, apsuptu lengvu gelsviu nudažytų pakelės medžių, atsiduri lyg kitame, bet kartu taip pažįstame krašte... Prieš akis - naujai atstatomas etnografinis Salų II kaimas (Aukštaitijos nacionalinis parkas, Ignalinos rajono vakarinė dalis). Čia Rumšiškių buities muziejus pagal senovines tradicijas atstatinėja visą kaimą. Šimtą metų menantys pastatai remontuojami ir prikeliami antram gyvenimui. Tikimasi visus kaimo pastatus (išskyrus kelias sodybas, priklausančias gyventojams) atnaujinti pagal tautiniam paveldui keliamus reikalavimus, pritaikant juos šiuolaikiniams poreikiams.

 

.

Nuo kluono stogo iš toli moja trys vyrai. Skrupulingai išrikiuoti nendrių ryšuliai tuoj bus tvirtinami prie grebėstų ir vėl ant jų keliami nauji. Visomis nendrinių stogų dengimo technologijos subtilybėmis UAB „Angira" vadovas Andrius Žemaitis dalijasi su savo pameistriais - dviem vyrais iš Ukrainos pietų. Čia jie jau porą savaičių atlieka praktiką - mokosi šio verslo pagrindų.

Išmokti, kaip dengti nendrinius stogus, sutvarkyti jomis apaugusį ežerą ir sukurti iš niekam nereikalingų augalų klestintį verslą - tokius ambicingus tikslus kelia Programos „Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centro projekto „Verslumo skatinimas Odesos srities kaimo vietovėse" partneriai iš Ukrainos.

Atokus pietų Ukrainoje esantis Odesos srities Bolhrado rajonas turi apie 75 tūkst. gyventojų, iš kurių net 73 proc. gyvena kaime. Oficialiai skelbiama, kad nedarbas čia sudaro 4,5 proc., bet  tikrovėje nedarbas kur kas didesnis - iki 30 proc. Rajono centras Bolhrado miestas įsikūręs prie didžiausio Ukrainoje natūralaus ežero Jalpugo, kurio plotas - 149 ha. Specialistų vertinimu, ežere nendrės užima trečdalį ploto, todėl ežeras anka. Ukrainiečiai siekia panaudoti šiuos gamtos išteklius senosioms nendrinių stogų dangos gamybos tradicijoms atgaivinti ir kartu apsaugoti ežerą nuo apaugimo ir didėjančio pelkėjimo. Vietos senoliai pamena laikus, kai nendres naudodavo stogų dangai ir pastatų apšiltinimui. Šiandien šios tradicijos Bolhrade išnykusios.

„Projekto idėja kilo iš Ukrainos partnerių pusės, todėl manau, projektas bus tvarus, - pasakoja Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė. - Kadangi projekto partneris Ukrainoje yra pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija, tikimasi, kad projekto veikla išaugs į  pelningą socialinį verslą, kurio pajamos bus naudojamos darbo vietų išlaikymui ir verslo vystymui, o pelnas bus skiriamas socialinių vietos problemų sprendimui".

 

Ukrainiečiai Lietuvoje per dvi savaites įgijo ne tik  stogų dengimo technologinių žinių, praktinių įgūdžių, darbo su įvairia įranga gebėjimų, bet ir susipažino su nendrinių stogų dengimo verslo valdymo ir vystymo aspektais. Verslo pradžiai palengvinti iš projekto lėšų buvo įsigyta technologinė nendrių pjovimo ir nendrių pluošto gamybos įranga bei įrankiai.

Pasak ukrainiečių VO Bolhrado rajono organizacijos „Naujoji karta" atstovo Sergejaus Moisejenko, projekto lėšomis įsigyta nendrių pjovimo technika bus išbandyta jau šią žiemą, nes nendres pjauti galima tik užšalus ežero vandeniui ar jam nusekus. Įrangą išbandyti ant ežero ledo padės ukrainiečius stažuotei priėmusios UAB „Angira" atstovai. „Galvojame, kaip reikės panaudoti nupjautas nendres - šios bus netinkamos stogų dengimui - peraugusios. Greičiausiai, jas naudosime kurui, briketų gamybai, o kitąmet gražiai atžėlusias - pjausime stogams, - apie savo užmojus pasakoja ukrainietis Vitalijus Kuruč. - Pradėsime nuo paprastesnių darbų - nupjovę nendres įrengsime ir sutvarkysime paplūdimį, o jame galvojame suręsti pavėsinę, apdengtą nendriniu stogu. Žmonės turi pamatyti, kaip tokie stogai atrodo, o ir patiems reikia dar įgyti įgūdžių. Be to, manome, kad įrangą bus galima panaudoti ir aplinkos tvarkymo reikmėms, todėl matome dideles šio projekto rezultatų tvarumo galimybes".

Ukrainos, susiduriančios su karo padariniais, sudėtinga politine ir ekonomine situacija, regionų ekonominis, socialinis, aplinkosauginis vystymasis nėra spartus. Ypač tai jaučiama atokiose Ukrainos regionuose ir kaimo vietovėse. Jalpugas yra natūralus geriamo vandens šaltinis rajono gyventojams, tačiau nendrės vis daugiau ploto pasigriebia iš ežero, ežeras pelkėja, todėl aštrėja ir ekologinės vietos problemos. Paplūdimio įrengimas prisidės prie socialinių rajono problemų sprendimo, nes tokios vietos gyventojų laisvalaikiui rajone nėra. Naujas verslas teiktų ne tik ekonominę naudą rajonui, kurtų tvarias darbo vietas, bet ir prisidėtų prie ekologinių ir socialinių problemų sprendimo.

Tuo pat metu, siekiant aktyvesnio Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo, Bolhrado gyventojams Programos „Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras kartu su projekto koordinatoriumi Ukrainoje Raimundu Gabulavičiumi ir VO Bolhrado rajono organizacijos „Naujoji karta“ atstovais ketina surengti vienos dienos seminarą bendradarbiavimo su Lietuva galimybių tema, kur bus supažindinta su gerąja dviejų šalių bendradarbiavimo patirtimi  ir aptartos tarptautinio Lietuvos ir Ukrainos organizacijų bendradarbiavimo galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos LEADER priemonę.

Projektas finansuotas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos.