2011-10-24, 14:01
Korupcijos prevencija

Kas yra korupcija?

Korupcija (lot. corruptio - „gadinimas", „papirkimas") suprantama kaip piktnaudžiavimas tarnyba, siekiant asmeninės naudos, bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos.

Korupcinis nusikaltimas - tai kyšio priėmimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padaromos viešame sektoriuje paperkant ar siekiant asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnyba, valstybės pareigūno neteisėtas dalyvavimas įmonės komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje, tarnybos įgaliojimų viršijimas, tarnybinis suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas arba iššvaistymas, tarnybinės paslapties atskleidimas, pramoninės, komercinės ar banko paslapties paskelbimas, piktnaudžiavimas pasitikėjimu komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje, viešojo pirkimo tvarkos pažeidimas, žinomai neteisingų duomenų apie pajamas arba pelną pateikimas, pinigų plovimas, kliudymas rinkėjui pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise, kontrabanda, taip pat tyčinis ir nusikalstamas buhalterinio dokumento ar įrašo, kuriuose nurodoma melaginga arba netiksli informacija, sukūrimas arba panaudojimas ar neteisėtas mokėjimo neužregistravimas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšio priėmimą ar papirkimą. Korupcinių nusikaltimų samprata taip pat pateikiama Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 2 straipsnyje

Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro institucinė antikorupcijos programa

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Įstaigos veiklos sričių atitikties korupcijos prevencijos įstatymo nustatytiems kriterijams nustatymas.

Įstaigos veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Teisės aktų antikorupciniai vertinimai

Nustatyti teisės aktų pažeidimai, tarnybinės nuobaudos ir paskatinimai

 

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis