Darbo užmokestis

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Metai

2018 m.  pirmąjį ketvirtį darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, skaičius

2008 (Lt)

2009 (Lt)

2010 (Lt)

2011 (Lt)

2012 (Lt)

2013 (Lt)

2014 (Lt)

2015 (Eur)

2016
(Eur)

2017 (Eur)

2018 (Eur)

Direktorius

5000

4424

3557

3288

3291

3649

4247

1410

1407

1434

1567

1

Direktoriaus pavaduotojas

2640

2639

2884

3185

3384

1152

1203

-

1559

1

Skyriaus vedėjas

3530

3512

3029

2536

2921,6

2836

3135

1004

1033

1064

1289

3

Vyriausiasis specialistas

2858

2682

2611

2663

2448

2462

2487

828

830

799

974

7

Vyriausiasis buhalteris

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1134

1Atnaujinta 2018-04-11, 13:59