Pažymėjimai, žurnalai

Savivaldybių žemės ūkio skyriams, žemės ūkio mokykloms ir kitoms mokymo įstaigoms dėl pažymėjimų blankų.


Žurnalai ir dienynai:


 1. Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimų registravimo žurnalas
 2. Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų registravimo žurnalas
 3. Traktoriaus ir savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros registracijos žurnalai
 4. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registracijos žurnalas
 5. Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimų registravimo žurnalas
 6. Aplikos apsaugos produktų purkštuvo pažymėjimų registravimo žurnalas
 7. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registracijos žurnalas
 8. Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo  (kvalifikacijos tobulinimo, persikvalifikavimo) dienynai   (12 , 36 , 48 psl.)
 9. Kvalifikacijos tobulinimo apskaitos ir lankomumo žurnalas (A4 formatas, word. A3 formatas, pdf)

Pažymėjimų blankai:


 1. Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimas
 2. Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talonas
 3. Augalų apsaugos produktų purkštuvo pažymėjimas
 4. Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas
 5. Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimas
 6. Žaliasis diplomas
 7. Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas
 8. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas
 9. Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimas
 10. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

Traktorininkų rengimas ir pažymėjimų išdavimas:

Mokymo įstaigos, rengiančios traktorininkus, išduodančios bei keičiančios traktorininkų pažymėjimus.

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Dokumentų valdymo ir leidybos skyriaus vedėja Dangė Zurbienė, tel (8 37) 39 70 70,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it