CERTIFICATIONS AND PUBLICATIONS

Savivaldybių žemės ūkio skyriams, žemės ūkio mokykloms ir kitoms mokymo įstaigoms dėl pažymėjimų blankų.


Žurnalai ir dienynai:


 1. Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimų registravimo žurnalas
 2. Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų registravimo žurnalas
 3. Traktoriaus ir savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros registracijos žurnalai
 4. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registracijos žurnalas
 5. Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimų registravimo žurnalas
 6. Aplikos apsaugos produktų purkštuvo pažymėjimų registravimo žurnalas
 7. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registracijos žurnalas
 8. Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo  (kvalifikacijos tobulinimo, persikvalifikavimo) dienynai   (12 , 36 , 48 psl.)
 9. Kvalifikacijos tobulinimo apskaitos ir lankomumo žurnalas (A4 formatas, word. A3 formatas, pdf)

Pažymėjimų blankai:


 1. Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimas
 2. Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talonas (nuo 2018-02-12 išdavimas perduotas valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, kreiptis - Žemės ūkio technikos registro skyrius  Eva Kvedorėlienė (8  5) 266 06 40  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it arba Skaistė Jurkevičiūtė (8 5) 264 88 74  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 3. Augalų apsaugos produktų purkštuvo pažymėjimas (nuo 2018-02-12 išdavimas perduotas valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, kreiptis - Žemės ūkio technikos registro skyrius Eva Kvedorėlienė (8  5) 266 06 40  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it arba Skaistė Jurkevičiūtė (8 5) 264 88 74  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 4. Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas
 5. Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimas
 6. Žaliasis diplomas
 7. Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas
 8. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas (nuo 2018-01-01 išdavimas perduotas valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, kreiptis - Žemės ūkio subjektų registrų skyrius Brigita Nalivaikienė (8 5) 264 8872, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 9. Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimas
 10. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

Traktorininkų rengimas ir pažymėjimų išdavimas:

Mokymo įstaigos, rengiančios traktorininkus, išduodančios bei keičiančios traktorininkų pažymėjimus.

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Administravimo ir informavimo skyrius: vedėja Aušra Nėniuvienė, tel (8 37) 39 76 37, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , vyr. specialistas Edvinas Gerulskis, tel. (8 37) 39 70 70, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
FEBRUARY 2018
MTWTFSS
   34
1011
161718
2425
    
Banner
Banner
Banner